Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Vacatures

Gezocht:

Bestuursfunctie- Hoofd facilitaire zaken - Aanspreekpunt onderhoudscommissie en kantinecommissie

 • Begeleiden van adhoc werkgroepen (bijv. minibanen/lustrum/vervanging banen, etc.).
 • Vertegenwoordigen van de onderhoudscommissie en kantinecommissie binnen het verenigingsbestuur.
 • Laten onderhouden en beheren van park en gebouwen.
 • Zorgdragen voor de veiligheidseisen van banen en gebouwen op het park.
 • Aansturen van de onderhoudscommissie en kantinecommissie.
 • Coördineren en evalueren van het onderhoudsbeleid, accommodatiebeleid en kantinebeleid.
 • Bewaken van het budget van de onderhoudscommissie en kantinecommissie.
 • Zorgdragen voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatie zaken in samenwerking met de kantinecommissie.
 • Onderhouden van het contact met de gemeente/onderhoudsfirma over accommodatie zaken.
 • Opstellen in samenwerking met de onderhoudscommissie van een jaarplan voor het onderhoud en zorgdragen voor de uitvoering.
 • Aangeven van wensen/problemen vanuit de OC en KC richting het bestuur en koppelt dit terug aan de OC en KC.
 • Doen van verslag van OC en KC-vergaderingen naar het bestuur en doorgeven van de notulen aan de verenigingssecretaris.
 • Zorgen voor goede communicatie tussen het bestuur en de OC en KC.
 • Coördineren van de taakverdeling binnen de OC- en KC

Heb je vragen of wil je je aanmelden stuur dan een email naar marksijthoff@hotmail.com.

lid kantinecommissie - De leden van de kantinecommissie zijn echt op zoek naar vernieuwing en verjonging. Moderne ideeën, meegaan met de tijd zijn op dit moment de hoogte punten binnen deze commissie. Al zijn wij op de goede weg met het nieuwe kassasysteem en de bardienstplanner.

Vind je het leuk om mee te denken hoe wij dit kunnen realiseren, maar ook hoe wij de Lobbie gezelliger kunnen maken met de feestdagen, of hoe en wanneer wij een feestavond kunnen organiseren, dan ben je bij ons op het goede adres. 

4 tot 5 x per jaar komen wij samen om een en ander te bespreken, verder hebben we regelmatig contact via social media om elkaar op de hoogte te houden van verschillende activiteiten. Heb je vragen of wil je je aanmelden stuur dan een email naar kantine@kltv-krommenie.nl.

lid jeugdcommissie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons kunnen helpen door of lid te worden van de JC of incidenteel een taak, toernooi of evenement kunnen oppakken en organiseren. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar ouders uit de jongere jeugd van rood en oranje omdat van deze groep nu geen ouders van in de JC zitten, maar dat is natuurlijk geen must. Alle hulp is zeer welkom.

Met de huidige bezetting lukt het ons niet om alle evenementen die staan gepland aankomend jaar te organiseren.

Dan vraagt u zich waarschijnlijk af: wat zijn de taken dan zoal wanneer u lid wordt van de JC? De voornaamste taken zijn:

•deelnemen aan de JC vergaderingen gemiddeld eens per 6 weken m.u.v. de zomervakantie en in december
•draaien van tafeldiensten bij evenementen
•organiseren van toernooien
•organiseren van evenementen (bijv. Pietenfeest)

Wat krijgt u daarvoor terug:

•waardering van ouders en de club
•een leuke tijdsbesteding
•eens per jaar een uitje van de club met de voltallige JC
•eigen voldoening als je wat hebt georganiseerd

Het is een gezellige commissie en waar inmiddels één 'man' over de dam is en dus meer (mannelijke) schapen mogen volgen!

Sponsoren

Apollo
Baderie
Groentehandel Johan
Willems
Caron
Huitema Tegels
First Lady
Gerard Klitsie

Realisatie: verenigingenweb