U bent hier:

Club van 100

Onze club heeft zich een aantal zaken ten doel voor de totale breedte van de club gesteld. Alle onderdelen van de club vragen daarbij aandacht en uiteraard ook financiele middelen. Te denken valt aan verbeteringen op ons complex, onze jeugd, materialen en bijv. de selectieteams.  De Club van 100 is dan ook bedoeld voor leden en niet-leden die elk jaar een financiele bijdrage willen leveren aan de eerder genoemde doelen. Elk jaar zal er door het bestuur bekend worden gemaakt waar de opbrengst van de club van 100 naartoe is gegaan.

Wie kunnen er lid worden?

Bijna iedereen! Iedereen die KLTV een warm hart toedraagt, kan lid worden van de club van 100. Leden, vrienden, vriendinnen, opa's, oma's, vaders, moeders, buren, teams, commissies etc. Ook bedrijven kunnen lid worden. 

Wat kost dit dan?

Zoals de naam van de Club van 100 al zegt, ben je lid voor een bedrag van 100 euro per jaar. Je machtigt KLTV om deze bijdrage af te schrijven van je bank- of girorekening. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Mocht je slechts voor 1 jaar lid willen zijn, dan kan dat ook uiteraard!  Opzeggen kan tot 1 maand voor de stilzwijgende verlenging. Bij een lidmaatschap van 5 jaar bestaat er de mogelijkheid om de donatie af te trekken als gift. Zie hier een link naar de website van de Belastingdienst hieromtrent. Leuker kunnen we het verder niet maken! Link belastingdienst

Wat krijgt een lid van 100 hier voor terug?

Alle leden van de club van 100 zullen vermeld worden op een bord dat in de kantine wordt gehangen. 

Reglement Club van 100

Sponsoren