U bent hier:

Vacatures

Wil je ook graag deel uitmaken van één de commissies of het bestuur van KLTV?

Het bestuur van KLTV komt graag in contact met leden die de functie van Penningmeester of Secretaris willen uitvoeren en is op zoek naar een Hoofd Facilitaire Zaken. Het bestuur informeert je graag wat de taken inhouden.

Bestuursfunctie- Hoofd facilitaire zaken - Aanspreekpunt onderhoudscommissie en kantinecommissie

 • Begeleiden van adhoc werkgroepen (bijv. minibanen/lustrum/vervanging banen, etc.).
 • Vertegenwoordigen van de onderhoudscommissie en kantinecommissie binnen het verenigingsbestuur.
 • Laten onderhouden en beheren van park en gebouwen.
 • Zorgdragen voor de veiligheidseisen van banen en gebouwen op het park.
 • Aansturen van de onderhoudscommissie en kantinecommissie.
 • Coördineren en evalueren van het onderhoudsbeleid, accommodatiebeleid en kantinebeleid.
 • Bewaken van het budget van de onderhoudscommissie en kantinecommissie.
 • Zorgdragen voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatie zaken in samenwerking met de kantinecommissie.
 • Onderhouden van het contact met de gemeente/onderhoudsfirma over accommodatie zaken.
 • Opstellen in samenwerking met de onderhoudscommissie van een jaarplan voor het onderhoud en zorgdragen voor de uitvoering.
 • Aangeven van wensen/problemen vanuit de OC en KC richting het bestuur en koppelt dit terug aan de OC en KC.
 • Doen van verslag van OC en KC-vergaderingen naar het bestuur en doorgeven van de notulen aan de verenigingssecretaris.
 • Zorgen voor goede communicatie tussen het bestuur en de OC en KC.
 • Coördineren van de taakverdeling binnen de OC- en KC

Heb je vragen of wil je je aanmelden stuur dan een email naar Voorzitter.

Sponsoren