U bent hier:

Vacatures

Gezocht:

Bestuursfunctie- Hoofd facilitaire zaken - Aanspreekpunt onderhoudscommissie en kantinecommissie

 • Begeleiden van adhoc werkgroepen (bijv. minibanen/lustrum/vervanging banen, etc.).
 • Vertegenwoordigen van de onderhoudscommissie en kantinecommissie binnen het verenigingsbestuur.
 • Laten onderhouden en beheren van park en gebouwen.
 • Zorgdragen voor de veiligheidseisen van banen en gebouwen op het park.
 • Aansturen van de onderhoudscommissie en kantinecommissie.
 • Coördineren en evalueren van het onderhoudsbeleid, accommodatiebeleid en kantinebeleid.
 • Bewaken van het budget van de onderhoudscommissie en kantinecommissie.
 • Zorgdragen voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatie zaken in samenwerking met de kantinecommissie.
 • Onderhouden van het contact met de gemeente/onderhoudsfirma over accommodatie zaken.
 • Opstellen in samenwerking met de onderhoudscommissie van een jaarplan voor het onderhoud en zorgdragen voor de uitvoering.
 • Aangeven van wensen/problemen vanuit de OC en KC richting het bestuur en koppelt dit terug aan de OC en KC.
 • Doen van verslag van OC en KC-vergaderingen naar het bestuur en doorgeven van de notulen aan de verenigingssecretaris.
 • Zorgen voor goede communicatie tussen het bestuur en de OC en KC.
 • Coördineren van de taakverdeling binnen de OC- en KC

Heb je vragen of wil je je aanmelden stuur dan een email naar Voorzitter.

Sponsoren