U bent hier:

Verantwoord alcohol schenken

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

  • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
  • Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
  • Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
  • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
  • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
  • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.
  • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Voor een uitgebreider overzicht van alle Huis- en Gedragsregels klik hier.

Om naar de site van Instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) te gaan en je certificaat te halen klik hier.

Wat is de IVA en waarvoor dient het?
De Drank- en Horecawet schrijft voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel dienen te beschikken. Dat betekent dat tijdens de openingstijden van de bar altijd of een leidinggevende of een IVA-gekwalificeerde aanwezig dient te zijn. Eén van deze twee is dan op dat moment verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bar. Volgens de wet moet een leidinggevende 21 jaar of ouder zijn en een barvrijwilliger 16 jaar of ouder
De IVA is een instructie voor barvrijwilligers met als doel: kennisvergroting omtrent alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt aandacht besteed aan, handhaving van de leeftijdsgrenzen, nee-verkopen en bewustwording van de problematiek.

Wanneer je de test gaat doen dan dien je de volgende gegevens in te vullen:
Bij barverantwoordelijke vult u de kantinecommissie in en bij emailadres vult u kantine@kltv-krommenie.nl in.

Sponsoren