U bent hier:

Lesregelement

1.
Een les bestaat uit 10 minuten inspelen en 50 minuten les.
2. Deelname is alleen toegankelijk voor leden van KLTV.
3. Inschrijving is geen garantie dat je ingedeeld wordt.
4. Een ieder die wenst deel te nemen aan een cursus dient een eigen inschrijfformulier in te leveren.
5. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer, dient u contact op te nemen met de trainer.
6. De reguliere lessen vinden plaats op vooraf gepubliceerde lesdata.
7. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
8. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze ingehaald volgens het volgende principe. De eerste les wordt niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet en de eventuele vierde weer wel. Het aantal inhaallessen is daarbij gemaximaliseerd tot twee. De inhaallessen worden aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Geplande inhaallessen worden bij slecht weer niet nogmaals ingehaald.
9. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
10. De trainer beoordeelt ten alle tijden of een training wel of geen doorgang kan vinden.
11. Bij afwezigheid van de trainer, zal eerst geprobeerd worden om een invaltrainer te regelen.
12. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren, etc.).
13. Indien een bepaalde groep niet vol is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het aantal lessen of in het lesgeld. Dit gebeurt in onderling overleg met de betreffende cursisten.
14. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
15. Bij absentie dient men zich vooraf bij de trainer af te melden.
16. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.
17. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
18. Indien u bent ingedeeld krijgt u een bevestiging toegestuurd met een rekening voor de cursus. De rekening heeft een betalingstermijn van 14 dagen.
19. Als u niet heeft betaald binnen de betalingstermijn kan u de toegang tot de training worden geweigerd, u blijft verplicht te betalen. Zodra u betaald heeft kunt u weer deelnemen aan de lessen.
20. Als u bent ingedeeld voor lessen bent u ook verplicht te betalen.
21. Men kan zich alleen aanmelden met een digitaal formulier
22. Het bestuur beslist over zaken waarin het formulier niet voorziet na beide partijen gehoord te hebben. Dat geldt ook voor eventuele geschillen.

Sponsoren