Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Blog Voorzitter

November 2019- Trots als een pauw! Zo voelen wij ons als bestuur als we zien hoe het park er nu uitziet. Diverse bezoekers en toeschouwers overladen ons met complimenten. Het ziet er dan ook geweldig uit en de padelbanen worden zeer intensief gebruikt. Wat ons betreft een aanwinst en een goede investering!

In oktober hebben we de laatste opleverpunten besproken met de aannemer en deze zijn inmiddels allemaal opgelost. De firma Boon heeft ervoor gezorgd dat via het tablet in de gang ook de lichten van de padelbaan aan/uit gedaan kunnen worden. De grote schakelkast is inmiddels verdwenen. Tevens zijn de toegangspoorten voorzien van nieuwe paslezers. Ik verzoek de leden die met de auto komen om vooral gebruik te maken van de parkeerplaats bij de Crommenije om zo overlast bij onze buren zoveel mogelijk te beperken.

Onze trainer Auke heeft in november enkele instuifavonden gehouden die druk bezocht werden. Veel leden konden zo kennismaken met Padel. Inmiddels staat de mogelijkheid open om in te schrijven voor de padelcompetitie. Deze competitie start in maart 2020. Ik ben benieuwd hoeveel teams er mee gaan doen! Als bestuur bespreken we binnenkort de mogelijkheid om kennis te maken met padel voor leden van de Cromme Bal en inwoners van Krommenie/Assendelft. Het eerste interne toernooi voor leden is inmiddels ook al geweest op 29 november jl.! Volgend jaar zullen we het eerste open Padeltoernooi gaan organiseren. Leuke ontwikkelingen!

Complimenten aan de JC (en trainer) voor de organisatie van het KRAS-toernooi, Halloweentoernooi en Pieten toernooi. Deze evenementen waren een groot succes. Prachtig om te zien hoe de kinderen en JC tijdens het Halloween-toernooi in verschillende outfits verschenen om een prachtige middag en avond te beleven.

Binnenkort zullen wij onze leden gaan benaderen voor hulp bij activiteiten. Zoals u weet zijn we een vereniging en maken veel handen licht werk. De meeste activeiteiten en/of klussen worden door de verschillende commissie gefaciliteerd, maar voor enkele eenmalige klussen/activiteiten hebben wij uw hulp nodig. U hoort van ons!

Als bestuur zijn we alweer druk bezig met de voorbereiding van de ALV in maart 2020. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente over de waterhuishouding rondom ons park. Zoals u gemekrt hebt is dit nog niet ideaal. De gemeente heeft plannen mbt de aanleg van een fietspad achter ons park. Dit moet ergens in 2020 gerealiseerd gaan worden, waarbij dan tevens voorzieningen worden aangebracht die de wateroverlast zouden moeten gaan beperken. Zodra wij meer weten dan informeren wij u.

Dan rest mij niets anders om u een prettige Sinterklaas te wensen en fijne feestdagen. Noteert u alvast de nieuwjaarsborrel in uw agenda: deze is op 5 januari 2020! Ik hoop u binnenkort weer op het park te treffen!

Sept 2019- Bijna klaar!! En dan bedoel ik uiteraard de renovatie van de tennisbanen, de realisatie van het nieuwe hekwerk en de padelbanen! Sinds week 31 wordt er hard gewerkt om ons park weer een nieuw uiterlijk te geven naar de toekomst toe. Er is uiteindelijk door het bestuur i.s.m. de padelcommissie besloten om 2 padelbanen te realiseren en geen beachtennisveld. Bij de realisatie van het oorspronkelijke plan zou er zeer weinig ruimte over blijven tussen de minibanen, padelbanen en baan 6. Tevens zouden we dan een stuk van de volkstuinvereniging moeten opeisen, omdat daar de officiële erfgrens loopt van onze grond. En die ruimte zouden we nodig hebben gehad voor de realisatie van het oorspronkelijke idee. Aangezien we op goede voet willen blijven leven met de tuindersvereniging en we liever meer ruimte willen hebben tussen de banen is het besluit dus genomen om ‘slechts’ 2 padelbanen te realiseren en geen beachtennisveld.

Naast de aannemers zijn ook leden van KLTV nauw betrokken bij de werkzaamheden. George Kramer en Gerard Schavemaker zijn namens de OC (en met de OC) zeer regelmatig te vinden op het park om te ondersteunen bij de werkzaamheden. Tevens zijn Jules Tabak en Gert Jan Koopman nauw betrokken bij de realisatie. Mijn dank gaat uit naar hun bijdrage tijdens de weken van de renovatie. De padelbanen krijgen al duidelijk hun vormen, de tennisbanen liggen al klaar. Alleen het hekwerk moet nog afgerond worden zodat de leden weer onbezorgd hun balletje kunnen slaan. De huidige planning gaat ervan uit dat in de week van 9 september de werkzaamheden zullen zijn afgerond! Tussen de padelbanen en tuindersvereniging is tevens een stuk nieuw kunstgras gerealiseerd t.b.v. een mooie afwerking (onderhoudsvrij). Jules Tabak heeft met zijn bedrijf Isolas BV i.s.m. Menno Rodenburg (Loon & Grondwerken) dit stuk gras gesponsord. Heel veel dank hiervoor!

Op onze website kunt al een filmpje vinden die een sneak preview geeft hoe het park er inmiddels uitziet!

Inmiddels ligt de zomer achter ons. Ik hoop dat u allen een paar mooie weken achter de rug heeft in binnen- of buitenland. De Lobbieweek was een prachtige week, waar de deelnemers moesten zwoegen bij tropische temperaturen. De Lobbiecommissie wil ik bedanken voor al hun inzet gedurende deze week! Ook een KLTV succes tijdens dit toernooi: Joost Bos en Sjoerd Migchelsen van KLTV waren de winnaars in de HD3. Proficiat heren!

Bij de realisatie van de nieuwe tennisbanen worden er ook nieuwe poorten in gebruik genomen. Bij de padelbanen komt een looppoort die alleen vanuit de binnenkant van het park geopend kan worden. Deze kan gebruikt worden indien er ballen vanuit de padelkooi op het pad of in de volkstuinen terecht zijn gekomen. Tussen baan 3 en 4 komt een elektronische poort die m.b.v. een ledenpas geopend kan worden. Met de gemeente is afgesproken dat vanaf de parkeerplaats bij de Crommenije een pad komt dat leidt naar het tussen pad bij baan 3 en 4. Tevens heeft de wethouder de toezegging gedaan om het pad achter onze banen te voorzien van deugdelijke verlichting zodat leden zich daar ook veilig zullen gaan voelen.

Ondertussen zijn we als bestuur druk bezig met de voorbereidingen voor een open dag bij KLTV. We willen Krommenie en omgeving laten weten dat we nieuwe (padel)banen hebben waar we trots op zijn! Tevens zullen de nieuwe padelbanen officieel geopend worden, waarbij o.a. een afvaardiging van het Schipholfonds aanwezig zal zijn om de financiële bijdrage aan de club bekend te maken. De open dag is gepland op 28 september a.s. en ziet er als volgt uit:

10.00 uur-13.00 uur        Finales Jeugd Clubkampioenschappen
13.00 uur                        Start open dag 
13.00 uur - 15.00 uur      Start Clinic Padel
13.00 uur - 15.00 uur      Start Clinic Tennis
15.00 uur                        Start demo wedstrijd Tennis     
15.45 uur                        Start demo wedstrijd Padel
16.00 uur                        Ontvangst genodigden
16.30 uur                        Opening Padel banen & uitreiking cheque
17.00 uur                        Afsluiting door bestuur
17.15 uur                        Start BBQ
17.30 uur                        Start finales Senioren Clubkampioenschappen Enkel
+/- 20.15 uur                   Start Feestavond met DJ Swim

Binnenkort start de campagne via social media en de regionale kranten, maar noteer deze datum alvast in uw agenda! We hopen u te zien op het nieuwe park!

Als vereniging hebben we inmiddels de beschikking over een tiental padelrackets met ballen. We zullen als bestuur zorgen dat deze rackets via bruikleen beschikbaar worden gesteld aan leden om te kunnen padelen. Binnenkort laten we weten op welke wijze dit precies gaat werken. Doel is in elk geval om zoveel mogelijk leden kennis te laten maken met Padel! Maar pas op: het is verslavend!

Vergeet dan verder niet u in te schrijven voor de clubkampioenschappen enkel/dubbel/mix. De inschrijving kunt u vinden op toernooi.nl. Tot snel op de baan!

Juni 2019- De competitie zit er alweer op en de zomer komt eraan! De competitie is gelukkig zonder calamiteiten verlopen. Het weer zat best mee dit jaar. De afsluitende BBQ was wederom een topevenement. Maar liefst 160 deelnemers dit jaar en het weer zat ook goed mee. Hulde voor de TC die de organisatie op zich nam. Enkele kampioenteams werden door Cees Meijn/TC in het zonnetje gezet en kregen een aandenken van de club.

U zult gemerkt hebben dat de werkzaamheden op ‘baan 7’ niet erg opschieten. Er is enkele weken geleden gestart met het grondwerk wat nu al enkele weken stil ligt. Er was enige onduidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden en we hebben hiervoor met de betrokken partijen enkele overleggen gevoerd. De vervolgstappen zijn nu duidelijk en worden z.s.m. opgestart. Er is tevens een overleg geweest met de gemeente, HSM (aanleg banen), Padelbouw (aanleg padelbanen), Vinus van der Veekens (grondwerk) en het bestuur. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het uitvoeren van de werkzaamheden vanaf week 31 en welk terrein we van de gemeente hiervoor kunnen gebruiken voor het tijdelijk neerleggen van de af te voeren materialen. Voor het dempen van de sloot op ‘baan 7’ hebben we inmiddels een toestemming van het Hoogheemraadschap binnen. Op de omgevingsvergunning vanuit de gemeente wachten we nog. Er is enige discussie over evt. grondvervuiling, maar wij hebben goede hoop dat dit geen extra calamiteiten c.q. vertraging gaat opleveren……

Tijdens enkele dagen regen lagen de banen van KLTV behoorlijk blank. We zijn in overleg met de gemeente om voor de komende periode opnieuw een pomp te plaatsen die onze eigen pomp kan helpen bij het afvoeren van regenwater. Tevens heeft de gemeente de toezegging gedaan dat we een pad krijgen vanuit de parkeerplaats achter ons park naar de tennisbanen toe. We krijgen een grotere poort op deze plek die op dezelfde manier zal werken zoals nu de grote poort naast de kantine (met passleuf). Het pad vanaf de parkeerplaats zal ook beter verlicht worden in het kader van een verbetering van de openbare ruimte.

Op 26 juni a.s. hebben we voor de bestuursvergadering alle commissies uitgenodigd. Als bestuur willen we gezamenlijk met alle commissies stilstaan bij de verschillende doelstellingen en hoe we beter met elkaar kunnen samen gaan werken. Tevens willen we vragen aan de commissies wat zij van het bestuur verwachten. De uitkomsten zullen we uiteraard met u delen!

De nieuwe Padel-commissie is ook voortvarend aan de slag gegaan. Zij hebben enkele verenigingen bezocht die ook padelbanen hebben om naar hun ervaringen te vragen. Tevens hebben zij op korte termijn een overleg met de KNLTB om stilstaan bij de ontwikkelingen die de KNLTB nu doet ten aanzien van Padel. Binnenkort volgt er een overleg met de commissie en het bestuur om het adviesrapport te bespreken. Ik zie ernaar uit!

De zomerchallenge 2019 is ook van start gegaan. Het nieuwe lidmaatschap van de KNLTB hebben we dit jaar geintroduceerd bij KLTV.  Robert Berkeley heeft bestuur geholpen dit op goede wijze neer te zetten. Het resultaat mag er zijn, want maar liefst 25 nieuwe leden hebben zich hiervoor tot nu toe aangemeld. Deze leden krijgen een tweetal clinics aangeboden door de trainers. Robert heeft gezorgd dat deze leden en warm welkom hebben gekregen bij KLTV. Dank je Robert voor de wijze waarop je dit hebt opgepakt!

Het aardbeien-toernooi is inmiddels in volle gang. Er is ervoor gekozen op de speeldagen van de jeugd en senioren meer samen te laten vallen. Ik ben benieuwd of deze nieuwe opzet gaat bevallen. Erlijkt ook meer behoefte te zijn voor een najaarscompetitie. Info hierover is inmiddels door TC verzonden. Heeft u hier nog vragen over richt u zich dan tot Cees Meijn!

Heeft u zich inmiddels al ingeschreven voor het Bert van Vulpen/Open Lobbie Toernooi? Een evenement waar u bij moet zijn, zeker als lid van KLTV!

Denkt u ook nog even aan Sponsorkliks? Als u online bestellingen doet, doe dit dan via Sponsorkliks. Op deze manier ontvangen wij als vereniging een kleine bijdrage.

April 2019- De afgelopen maanden is er best veel gebeurd! De kantine heeft een mooie metamorfose ondergaan en ziet er weer strak uit. Voor de hal hebben we ook nog een leuk idee in petto. Daar wordt nu hard aan gewerkt. De ALV van 2019 ligt inmiddels al weer achter ons, maar 1 om zeker nog even bij stil te staan. Naast het feit dat we enkele leden in het zonnetje hebben gezet, hebben we een besluit kunnen nemen over Padel. Dankzij de fantastische bijdragen van Honig-Laanfonds, Rabobank Coöperatie Fonds en het Schipholfonds is het financieel haalbaar om 2 padelbanen te gaan realiseren en een Beach tennisveld. Een nieuw hoofdstuk zal worden toegevoegd aan de historie van onze mooie club!

Op 16 april a.s. wordt er gestart met de voorbereidingen van de realisatie. Er wordt dan zand gestort op ‘baan 7’ waarna we z.s.m. een sonderingsonderzoek laten uitvoeren. Vervolgens weten we dan op welke wijze we de fundering gaan realiseren van de padelbanen. Het bedrijf Padelbouw gaat in dezelfde periode aan de slag wanneer de tennisbanen gerenoveerd gaan worden. We verwachten na het sonderingsonderzoek de definitieve planning van Padelbouw. Als bestuur geven we binnenkort de opdracht aan de nieuwe Padelcommissie (in oprichting) om e.e.a. uit te gaan werken. Het gaat dan o.a. om de volgende onderwerpen: welk planningsysteem gaan we hanteren voor Padel, hoe gaan we om met externe baanhuur, welke openingstijden hanteren we van de kantine i.v.m. Padel, hoe gaan we om met verhuur van rackets, op welke tijdstippen wordt er Padel-training gegeven. Genoeg stof om over na te denken en uiteraard wordt er ook nagedacht over een feestelijke opening van de Padelbanen. Wordt vervolgd!

Op 16 april a.s. wordt het 25 jarig bestaan van de Krasse Knarren gevierd. Inmiddels is hierover ook een leuk stukje in de media verschenen. Op die dag worden er wat anekdotes verteld en wordt er op gebak getrakteerd door het bestuur. Dit laten we namelijk niet zomaar als bestuur voorbij gaan!

Tijdens de ALV hebben we ook als bestuur nog even stilgestaan bij de verschillende manieren van communicatie richting de leden. Wij hebben aangegeven dat we de digitale media steeds meer gaan opzoeken. Hopelijk heeft u al de vernieuwde club app geïnstalleerd van de KNLTB?! Via dit medium zullen wij u namelijk steeds meer gaan informeren over lopende zaken binnen de vereniging. Verder zijn we bezig met Facebook en Instagram. Ook via deze media zult u binnenkort van ons horen! Voor degenen die dit allemaal niet kunnen volgen, houden we de vertrouwde Setsetzels waarin we uiteraard ook de benodigde informatie zullen verstrekken. Hiervoor hebben we overigens net een nieuwe omslag laten maken!

Als bestuur gaan we ook verder met de gesprekken met de gemeente. We hebben het dan over de wateroverlast en de oplossing hiervoor op de korte- en lange termijn. Daarnaast is het onderwerp fusie ook nog gespreksonderwerp. Voor het laatste onderwerp hebben als beide verenigingen actief de gemeente opgezocht, maar helaas is er vanuit de gemeente nog weinig antwoord gekomen op onze vragen. Mocht daar verandering in komen dan laten we u dit weten.

Ondertussen is de competitie ook weer begonnen. Veel spelers, bezoekers en jeugd op het park aan de Rosariumlaan. Cees Meijn heeft als VCL weer de gehele planning voor zijn rekening genomen en het loopt inmiddels op rolletjes. Vergeet niet u in te schrijven voor de afsluitende BBQ! Inschrijven kunt u bij Cees Meijn. Laten we hopen op mooi weer en sportieve wedstrijden!

Denkt u ook nog even aan sponsorkliks? Als u online bestellingen doet, doe dit dan via Sponsorkliks. Op deze manier ontvangen wij als vereniging een kleine bijdrage. Tevens heeft onze hoofdsponsor een mooie advertentie laten plaatsen in ons clubblad. Mocht u uw woning willen verkopen, meldt u dan aan via de speciale website van Bert van Vulpen Makelaardij. Hier krijgt u namelijk een mooi aanbod en als KLTV profiteren wij gelijk mee!

Ik wens u allen een mooi voorjaar en een goede competitie. Tot snel op de baan!

Januari 2019- We zitten alweer in 2019. Hopelijk heeft iedereen een goede jaarwisseling gehad en fijne feestdagen. Inmiddels hebben we de nieuwjaarsreceptie achter ons gelaten. Tijdens de receptie hebben we onze nieuwe Jeugdhoek geopend. De jeugd kan nu gamen in de Lobbie op de playstation en op de Wii. De donatie van de Rabobank Clubkas Campagne hebben we hiervoor gebruikt en de verbouwing is door Cees Meijn en Jan Roth gedaan. Deze mannen hebben tevens onze bar in de Lobbie onder handen genomen. Deze heeft ook een aardige upgrade gekregen. Top mannen!

Als bestuur zijn we druk bezig met het onderwerp Padelbanen. De subsidie aanvraag richting het Schipholfonds is inmiddels de deur uit. We gaan proberen op korte termijn met de Wethouder Sport van de gemeente Zaanstad een gesprek te hebben. Hier zullen we ook een verzoek tot subsidie neerleggen. Doel is om op de ALV van 29 maart een definitief financieel plaatje neer te leggen voor de investering in Padelbanen. We houden u op de hoogte!

Daarnaast is de aanvraag voor de SBOS-subsidie de deur uit. Zoals bekend zullen we banen in 2019 gaan vervangen tezamen met het hekwerk. In maart wordt er al LED-verlichting geplaatst in de baanverlichting en maken we als vereniging een goede stap in het kader van duurzaamheid.

Vanaf februari 2019 hebben we een stagiaire van het CIOS bij KLTV. Zijn naam is Santino en hij zal zich binnenkort aan u voorstellen. Santino gaat zich met de communicatie binnen KLTV bezighouden (denk hierbij aan Website, Club app, Facebook en Instagram) en heeft daarnaast als opdracht om een evenement bij KLTV te gaan organiseren.

De kantinecommissie is inmiddels weer op volle oorlogssterkte en dat is mooi! De eerste vergadering is een feit en deze commissie gaat aan de slag met het inplannen van de bardiensten en het organiseren van activiteiten. Als bestuur zijn we er blij mee!

We hebben wat reacties gekregen naar aanleiding van de bardiensten die nu alleen gedraaid moeten worden. Met name alleen afsluiten wordt gezien als erg vervelend. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat leden alleen de kantine afsluiten bij de avonddiensten. Verzoek is gezamenlijk met de laatste aanwezige spelers het park te verlaten. We hopen op uw begrip!

Vanuit de penningmeester is een mail uitgegaan inzake de obligatielening die wordt uitgeschreven in verband met de vervanging van de banen. Leden kunnen zich aanmelden bij de penningmeester wanneer ze in aanmerking willen komen voor een obligatie met een couponwaarde van EUR 5.000,-. De toekenning gaat op volgorde van inschrijving!

Als bestuur zijn we erg blij met de nieuwe hoofdsponsor en de trouwe sub-sponsoren van de vereniging. Dankzij hen kunnen we de jeugd en selectie dit jaar weer voorzien van nieuwe sponsorkleding. We hebben een sponsordeal met Tennis Direct kunnen sluiten en we gaan nu de kledinglijn selecteren voor de jeugd en seniorenselectie. In het voorjaar kunt de nieuwe kleding bewonderen op ons park bij de eerste competitiewedstrijden! Denkt u trouwens ook nog even aan sponsorkliks? Met een extra klik ontvangen wij als KLTV een stukje provisie bij uw aankopen.

Het bestuur is zich verder aan het voorbereiden op de ALV. De agendapunten zijn min of meer bepaald en in onze vergadering van februari zetten we de puntjes op de i. We willen o.a. een Kahoot! doen tijdens de ledenvergadering. Hiervoor is het van belang dat u uw mobiele telefoon meebrengt naar de ledenvergadering( en dan is ook handig als deze opgeladen is). Tijdens de Kahoot! gaan we in op onderwerpen die onder onze leden spelen en vragen daarbij om uw mening.

Met het winterse weer zijn de banen niet altijd bespeelbaar, de sneeuw en opdooi kunnen dan een spelbreker zijn. Via de website proberen wij u op de hoogte houden over het toestand van de banen. Gerard, George en Auke zijn onze ‘ijsmeesters’ en volgen de weersperikelen voor u op de voet.

Mocht u binnenkort op de club zijn, proef dan de nieuwe koffievarianten. We zijn een contract aangegaan met Coffee Click en vanaf begin dit jaar is het nu mogelijk om een cappuccino of latte macchiato te nuttigen. Iedere smaak is natuurlijk weer anders en dat merken we ook in de reacties over de koffie…. We proberen te luisteren naar de vele wensen en het apparaat zo af te stellen dat iedereen tevreden is. Ook hier vragen wij u om uw begrip.

Last but not least.. als bestuur willen we verder ons clubhuis nog wat opleuken. Op de tafels vindt u inmiddels al wat vazen. Binnenkort wordt gestart met de kast van de commissiehoek en we hebben ook een leuk idee voor de gang bij de kleedkamers. Wordt vervolgd!

Ik hoop u spoedig weer op het park aan te treffen!

Mark Sijthoff - voorzitter KLTV

Eerdere blogs van de voorzitter

November 2018- Hier schrijft een zeer contente voorzitter! Wij hebben op 12 oktober jl. een zeer goede opkomst gehad op onze bijzondere ledenvergadering. Maar liefts 61 leden waren aanwezig om kritische vragen te stellen inzake de toekomstige investering die we als club moeten doen in nieuwe banen, hekwerk en LED-verlichting. Geweldig dat leden van verschillende leeftijden aanwezig waren op deze avond. Alle voorstellen zijn door de leden geaccordeerd en voor ons als bestuur betekent dit dat we nu verder kunnen! Vanaf 1 januari 2019 hebben we als KLTV verschillende nieuwe vormen van contributie en zeer binnenkort doen wij communicatie uit op welke manier u kunt switchen van contributievorm. De notulen staan inmiddels in de setzetsel en kunt u hier ook nog nalezen! 
Setsetzel met Notulen BLV

Op dezelfde avond hebben wij u geïnformeerd over de samenwerking met de Cromme Bal en daar hebben we u ook nog eens een aparte nieuwsbrief over gestuurd.Tevens hebben we u geinformeerd over het feit dat we de mogelijkheid van Padelbanen zouden gaan onderzoeken. Dit onderzoek loopt volop! Binnenkort hoort u hierover meer van ons!

Waar zijn we op dit moment dan nog meer mee bezig als bestuur? Diverse zaken met betrekking tot de verschillende commissies. Als bestuur zijn we erg blij dat de Jeugdcommissie inmiddels weer op volle oorlogssterkte is. Het Haloweenfeest dat door hen georganiseerd werd in samenwerking met de trainers, was een enorm groot succes! Maar liefst 62! kinderen deden mee met dit evenement en zowel deelnemers als organisators liepen in geweldige outfits! Pluim voor de Jeugdcommissie en de trainers! Enkele andere commissies kunnen nog wat versterking gebruiken. De seniorencommissie heeft inmiddels enkele nieuwe leden en dat gaat dus de goede kant op. De kantinecommissie kan echter nog behoorlijk wat versterking gebruiken. Als bestuur gaan we samen met de huidige commissieleden bekijken hoe we deze versterking kunnen gaan binnentanken. Wij komen hiervoor actief naar u toe, want samen staan we sterk!

In verband met de nieuwe contributievormen dienen we onze ledenadministratie aan te passen. Binnenkort organiseren we als bestuur een workshop om samen met de belanghebbenden de nieuwe applicatie van de KNLTB hiervoor te gaan gebruiken en inrichten. Wat verder nog? We zijn als KLTV nu aangesloten bij Sponsorkliks. Door via sponsorkliks te bestellen bij o.a. Bol.com, Booking.com, Wehkamp etc ontvangt KLTV een kleine commissie, dus bestel graag uw resi of aankopen (met de Sint in aantocht) via sponsorkliks, want alle kleine beetjes helpen! Tevens is de nieuwe clubapp voorzien met het laatste nieuws. Mocht u de clubapp nog niet hebben, download deze dan op uw mobiele telefoon zodat u van het laatste nieuws op de hoogte bent.

Dan wat nieuwtjes........... Als bestuur willen we de kantine verder meer uitstraling geven. De commissiehoek wordt onder handen genomen en de stalen kasten daar worden vervangen door een nieuw steigerhout exemplaar. Tevens gaan we de hoek bij het afhangbord aanpakken. Hier ligt veelal troep in dat door spelers is achtergebleven in de kantine en dit geeft een rommelig gezicht. We gaan hier een jeugdhoek maken voor de kleintjes en tieners. Cees Meijn heeft deze taak voor ons opgepakt (SUper Cees!) en zal zorgen dat we allen bij de nieuwjaarsborrel het resultaat kunnen zien. We zijn voor de jeugdhoek nog op zoek naar een Wii en een Playstation. Mocht u er 1 hebben liggen die weg mag, dan horen wij graag!

Een ander nieuwtje is dat we een bestuursfunctie hebben weten in te vullen, nl. de secretarisfunctie. Vanaf 1 januari a.s. zal deze functie al ad interim ingevud worden en we zullen tijdens de ALV in maart 2019 een officiele bekrachtiging vragen aan de leden. Wie dat is, moet ik nog even voor mij houden maar ik zal dit binnenkort toevoegen aan deze blog.

Dan een heuglijk feit, waar we als bestuur erg blij mee zijn..........! We hebben een nieuwe hoofdsponsor die zich de komende 3 jaar aan KLTV wil verbinden, zijn naam........................ BERT VAN VULPEN MAKELAARDIJ. Op dit moment maken we als bestuur het contract op om deze de komende periode gezamenlijk te gaan ondertekenen. Uiteraard zullen we dit officiële moment via de Zaanse media met u gaan delen. Op de wijze waarop Bert van Vulpen deze sponsoring vorm gaat geven binnen KLTV komen we nog even uitgebreid bij u op terug!

Zoals u kunt lezen zijn we met vele zaken bezig als vereniging en bestuur. Mocht u nog vragen of verzoeken hebben aan ons als bestuur schroom dan niet om ons op te zoeken als wij op de club zijn of anders via de mail. Wij horen graag uw mening!

September 2018- Mijn tweede blog item als voorzitter van KLTV. Iedereen is weer terug van vakantie en de gezellige drukte is weer terug op ons park. Het Lobbietoernooi was weer gezellig en geslaagd! Ook dit jaar helaas weer wat minder inschrijvingen, maar de avonden en het slotweekend waren desondanks gezellig druk. 

Tijdens mijn vakantie ontving ik samen met mijn medebestuursleden het bericht dat ons park behoorlijk wat schade had opgelopen door een omgevallen boom. Tijdens de zomerstorm is een grote boom op ons hekwerk bij baan 1 gevallen en heeft behoorlijk wat ravage veroorzaakt. Gelukkig hebben Gerard en Frans een en ander kunnen afhandelen richting de verzekering en de gemeente. Dank mannen! We hebben een offerte opgevraagd voor het schade herstel. Dit proces loopt nog volop.

Op bestuurlijk nivo spelen er ook wat zaken. Uiteraard zijn we volop bezig met het toekomstig herstel van de banen in 2019. Voor de vakantie heeft de commissie nieuwe banen een advies aan het bestuur uitgebracht.  Hierbij zijn de verschillende kosten aan ons gepresenteerd inzake de banen, led-verlichting en vervanging van het hekwerk. Als bestuur willen we graag een extra algemene ledenvergadering laten plaatsvinden op 12 oktober a.s. om u deelgenoot te maken van het adviesrapport en om de next steps samen met u te gaan bepalen. U ontvangt binnenkort hierover nog een aparte berichtgeving, maar zet de datum alvast in uw agenda! 

Inmiddels zijn alle maatregelen getroffen in het kader van de wet AVG. Op de website vindt u onze privacyverklaring en verder hebben we met een kleine werkgroep de verdere AVG- acties afgerond (bijv. nieuwsberichten, de ledenadministratie en foto's op de website). Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag!

Sinds kort is KLTV ook te vinden op de vernieuwde Club App van de KNLTB. Wij denken toch dat dit een aanvulling is voor de club en een extra middel om onze leden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen! 

Verder zijn we aan het onderzoeken of we koffie-specialties kunnen toevoegen aan ons assortiment in de kantine. Dit zou betekenen dat we afscheid gaan nemen van de huidige koffie automaat en dat we een nieuwe gaan krijgen die naast koffie ook cappuccino en latte macchiato kan maken. We hebben wat offertes liggen, maar zijn er nog niet uit. Mocht u nog een tip hebben dan horen wij graag!

Als bestuur willen we graag de landelijke trend gaan doorbreken van de afname van leden. Wij denken dat de introductie van nieuwe contributievormen hiertoe een bijdrage kan gaan leveren. Deze nieuwe vormen willen u ook graag presenteren op 12 oktober tijdens de extra ALV.
Zoals u heeft kunnen lezen is Ruben Valenteyn gestopt als voorzitter van de JC. De jeugd clubkampioenschappen was zijn laatste activiteit als jeugdvoorzitter. Ik wil namens het bestuur Ruben nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren!

Gelukkig hebben zich enkele nieuwe leden voor de JC zich aangemeld zodat deze commissie weer voorlopig door kan om leuke activiteiten te kunnen organiseren voor onze jeugd. Helaas moet ik melden dat er enkelen leden gaan stoppen bij de Seniorencommissie, wat erg jammer is. Het wordt nu wel een hele uitdaging om de verschilllende activiteiten voor onze leden te gaan organiseren met zo'n kleine bezetting. Verzoek hierbij aan de leden om je aan te melden. Dit kan bijv. ook voor het organiseren van 1 activiteit! Samen met het bestuur en de seniorencommissie gaan we kijken hoe we hier verder invulling aan gaan geven. Wordt vervolgd!

Dan kan ik u nog melden dat we mee gaan doen aan een pilot laddercompetitie die via het systeem van Scala zal worden opgezet. Voordeel is dat via een speciale app een afspraak kan worden gemaakt om de wedstrijd te plannen. Tevens zit er een vorm van promotie en degradatie in de app. Via de mail en tijdens de clubkampioenschappen ontvangt u meer informatie. Ervaringen kunt u ook hier lezen: Link Scala ervaringen

Tot zover de bestuurlijke informatie in het kort. Dan staan we aan de vooravond van de start van de clubkampioenschappen dubbel en mix. Ik ga uit van goed weer en veel deelnemers. Ik hoop u binnenkort aan te treffen bij KLTV tijdens dit evenement. Iedereen alvast veel succes!

Mark Sijthoff - voorzitter KLTV

Juni 2018 - Mijn eerste blog als nieuwe voorzitter. Spannend! Na ruim 20 jaar heeft Gerard Schavemaker afscheid genomen als voorzitter en ik hoop dat ik hem op een eervolle manier kan doen vervangen! Als nieuwe voorzitter is mijn streven om de club gezond en stabiel te houden. De landelijke tendens is dat het ledenaantal bij tennisclubs aan het dalen is. Als bestuur zullen wij proberen dit tegen te gaan met nieuwe initiatieven.

Als voorzitter ben ik erg blij met de invulling van de functie van Bestuurslid algemene zaken door Eric van Kuik. Tezamen met Eric en Robert Melgerd (penningmeester) vormen wij het nieuwe bestuur waarbij we nog op zoek zijn naar een nieuwe secretaris en hoofd facilitaire zaken. Wie komt ons team versterken?

Met de blog wil ik u op de hoogte houden met de onderwerpen die op dit moment spelen binnen het bestuur. Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente in verband met de wateroverlast tijdens de nieuwbouw van zwembad de Crommenije. Door een extern bureau is een rapport opgemaakt wat we met de gemeente binnenkort bespreken.

Inmiddels is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden sinds 25 mei jl. Als bestuur zijn we druk bezig om aan deze wet te voldoen. Dit raakt met name de ledenadministratie en de manier waarop wij omgaan met de informatie van onze leden.

Zoals op de ALV medegedeeld is er een speciale commissie in het leven geroepen die een advies zal geven over de vervanging van de banen. Hierin wordt dan tevens de aanschaf van LED-baanverlichting meegenomen en de vervanging van het hekwerk rondom de banen. Vanwege het bedrag van de investering zal hier eind 2018 een extra ledenvergadering voor worden georganiseerd. Wij zullen u na de zomer hiervoor een uitnodiging sturen.

Als bestuur willen we graag weten wat de leden van de verschillende beleidsplannen vindt die door de commissies zijn samengesteld. Deze zijn te vinden op de website en binnenkort gaan we actief uw mening vragen over verschillende onderwerpen. We beraden ons nog op welke wijze we dit het beste kunnen doen.

Er gaan al geruchten dat we gaan fuseren met de Cromme Bal. Om de geruchten uit de wereld te helpen: we hebben dit onderwerp heel licht besproken met een afgevaardigde van het huidige bestuur, maar dit is slechts een oriënterend gesprek geweest. Binnenkort zullen we dit onderwerp nogmaals met hun gaan bespreken. Als hier nieuws over te melden valt, dan hoort u dat van mij!

Dan nog een oproep aan u: de kantinecommissie is naarstig op zoek naar leden die deze commissie willen komen versterken. Dus als u affiniteit heeft met horeca, planning en/of gezelligheid; meld u dan aan!

Ik hoop u spoedig weer op het park aan te treffen!

Mark Sijthoff - voorzitter KLTV

Sponsoren

AFP
Baderie
Piet Kerssens
Kapsalon Ingrid
Cafe atlantic
Adrie Jonk
Fit Krommenie
Kang Wah

Realisatie: verenigingenweb